có huynh nào bán cho đệ 1 cái code Vương Gỉa Vô Song đc k . huynh nào có xin đễ lại sđt đệ gọi nhé