mình cần mua acc cl 1000 ở mọi server ai bán nhắn tin cho minh minh sẽ liên lạc lại