Chào Bạn!

Cho mình hỏi tại sao chiến trường Hoa Long sever Nam Giang 4 tháng không reset điểm vậy? người giứ top cứ thế giữ người sau muôn chơi thi xác định nghỉ ah.

Tháng trước mình cũng hỏi thì các bạn bảo phiên bản mới reset. vậy hôm nay các bạn update phiên bản mới tại sao không reset điểm????

hay các bạn không có đủ trình độ để reset tính năng trong game ???

các bạn làm game mà cái tính năng đua top hàng thắng không reset lại được thì các bạn đóng chức năng luôn đi.