Hướng dẫn cách nhận code nhất niên ngạo thế cho người mới

http://nkvs.vn/sinh-nhat-3-nam

vào link trên, đăng nhập
Bấm vào chỗ QUÀ TẶNG ĐĂNG NHẬP

là có code Nhất nhiên

code Nhị Niên phải sưu tầm trên mấy trang báo. Gõ google biết thêm chi tiết

code Tam Niên chưa thấy phát chỗ nào cả. Hiếm quá