Chả hiểu Duo làm ăn kiểu gì thông báo đua top CH EXP kết thúc vào lúc 23h59 ngày 28 từ khi mở sv mà hôm nay ngày 29 rồi mà chả thấy trao thưởng ?????