Không hiểu Duo làm ăn kiểu gì mà bảng xếp hạng top 10 Cường hoá lúc 00:00 ngày thứ 29 bị thay đổi lam ket qua dua top làm minh bị mất tóp 10, bây giờ yêu cầu hình chụp làm sao biết được, hỏi ai top 10 cường hoá ai cũng bị thay đổi, chính xác đó là bảng xếp hạng của 00:00 ngày thứ 30, làm như v sao coi được????