Chào quý hảo hán,

Vậy là Event Đoán Tên Kỹ Năng
đã kết thúc.
BQT xin công bố đáp án của sự kiện như sau:
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hống – Nhạn Linh
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý – Thiên Vương
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa – Đào Hoa Đảo
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu – Nga My
- Skill 05 là: Du Long Quyết – Cái Bang


Đã có rất nhiều bạn gởi bài tham gia và thực hiện đúng theo yêu cầu của sự kiện.
BQT đã tổng kết và các bạn có tên trong danh sách sau đây sẽ nhận được phần thưởng ingame giá trị.


Lưu ý:
- Phần thưởng sẽ được chuyển vào ingame của các bạn sau khi có kết quả công bố này nhanh nhất có thể.
- Tuy Nhiên có một số hảo hán nào tham gia sự kiện nhưng không thực hiện đúng quy định như BQT đề ra ví dụ như trả lời sai đáp án vì vậy sẽ không nhận được phần quà của BQT trong đợt này.

Kính bút