Do điều kiện công việc nên nghỉ game cần bán 2 acc thàn thoại 1145cl và 1072 cl tại sever châu giang. Acc full cường hóa full rèn liên bac nhẫn truyền thuyết. Ai có như cầu liên hệ sdt 01688809588 gặp hưng ( liên lạc vào buổi tối nhé)