chuyện là em đang chơi NKVS sever tàu khựa.
aj biết cách làm mấy cái nhiệm vụ trong cái ô bát quái ko chỷ em với ạ. tiếng trung em mù quá.
cám mơn các chế đả quan tâm ạ.