có mod nào vo xem thư cai kết quả hoa sơn luận kiếm liên cụm với, đánh cả tháng, vô trận chung kết, k đánh đấm gì, xếp luôn đội vào quán quân là sao?