tài khoản: lingtong
Nhân vật: LiễuNhưHương
Sever: Thần Thoại
Sự kiện nạp thẻ đầu năm bị lỗi. Không nhận được phần thưởng. Đã nạp 600v vào lúc 12h48p ngày 1/1/2017.