Chào các huynh,
Hiện tại e đang thắc mắc là làm thế nào để bỏ các Đạo Cụ Nhiệm Vụ khi dùng Thiên Mệnh Chi Thư