- Tình hình là sắp ra sever mới Đoàn Dự. Mình tính chơi game mà không biết nên chơi phái Đào Hoa hay Đường Môn?

- Về hệ thống kill 2 phái đều đánh xa như nhau và sài nỏ, tuy nhiên đào hoa có chiêu bắn 3 tia chồng dage nên khi đông người bắn sướng hơn.

- Mình thắc mắc khi ngang đồ liệu có solo hơn đương môn hay không? Các cao thủ cho ý kiến với

- Tuy đường môn hệ hỏa kị hệ mà sao đọc bên phái đường môn nói solo Đào Hoa không lo.