Chào các bạn !

Sau đây BQT xin thông báo kết quả cuối cùng Thăng Cấp Nhanh MCM Đoàn Dự lần này. Xin chúc mừng các nhân sĩ có tên sau đây là người may mắn trúng quà event này.

Lưu ý :

- Phần thưởng sẽ được phát vào thư ingame nhân vật sớm nhất có thể sau khi có kết quả công bố
- Tuy Nhiên có một số hảo hán nào tham gia sự kiện nhưng không thực hiện đúng quy định như BQT đề ra ví dụ như đáp án không có hình ảnh hiển thị level 50 vì vậy sẽ không nhận được phần quà của BQT trong đợt này.
- Một tài khoản diễn đàn chỉ được tham gia một lần cho một tài khoản ingame.
- Ngoài ra một số bạn tham gia quá thời gian quy định cũng không nhận được quà nhé.

BQT.