tình hình sv Đoàn dự có bạn Sky♥HiềnKê lừa đảo nhé , lấy acc DarkDevill để lừa đảo cẩn thận nhé