Đề ngị anh chị em chơi SV Đoàn Dự, chung súc tẩy chay con súc vật Phương♥Quân BC Bang Homie + Sky♥HiềnKe, chuyên lừa đảo bán HC, nick FB HoàngThiện Yaibu , anh em cẩn thận gặp con súc vật này chửi thằng mặt nó, hay chung súc tảy chay mấy con súc vật chuyên lừa đảo lòng tin người khác để chuộc lợi