Chào quý hảo hán,

Vậy là Event Mừng Thống Nhất Đất Nước
đã kết thúc.
Đã có rất nhiều bạn gởi bài tham gia và thực hiện đúng theo yêu cầu của sự kiện.
BQT đã tổng kết và các bạn có tên trong danh sách sau đây sẽ nhận được phần thưởng ingame giá trị.


Lưu ý:
- Phần thưởng sẽ được chuyển vào ingame của các bạn sau khi có kết quả công bố này nhanh nhất có thể.
- Tuy Nhiên có một số hảo hán tham gia sự kiện nhưng vị trí bài dự thi không nằm trong các mốc nhận quà như BQT đề ra vì vậy sẽ không nhận được phần quà của BQT trong đợt này.