hiện tại thì mình chơi máy chủ đoản chí bình
có vàng khóa mà không giám tiêu vì sợ tiêu không đúng cách
mông các sư huynh đả chơi game chước chỉ giáo ạ.